Pissarra
Gran Cor Anarquista de Kollserola
Tots els dijous a les 21:00

Jam Session Experimental
Pausa d´ estiu

Projecte Arrels
Busquem fruiters per plantar!